Utbildning

 

OLAB har stor pondus och håller en viktig position som utbildare i transportbranschen. Internt i företaget finns bred utbildningskompetens, i allt från service och säkerhetsrutiner till utbildning av förare för betong- och gastransporter, fordonsmonterad kranbil, truck/maskin, Eco Driving samt YKB-fortbildning.

 

Företaget har under åren skapat sig ett namn som efterfrågad partner i utbildnings- och branschgemensamma frågor och sätter ett stort värde i att ligga i framkant även med den egna interna utbildningen.

 

Kent Löfberg, vice VD och utbildningsansvarig i OLAB, har bland annat varit engagerad i arbetet inför införandet av fortbildningen för YKB, det yrkeskompetensbevis som alla förare av gods- och persontransporter med C/CE- respektive D/DE-behörighet måste ha. Kravet på YKB är ett EU-direktiv som gäller för Sverige från 10 september 2009 för lastbil respektive 2008 för Buss.

 

För ytterligare information,

kontakta utbildningsansvarig Kent Löfberg,

tel: 070-267 28 94, 070-976 58 06 eller kent@olab.nu


Olab AB                                              
Box 46
151 28 ENHÖRNA

Kumla Gårdsväg 10                            0702-67 12 97

145 63 NORSBORG                             0702-67 46 35