Kör sparsamt

OLAB är det sparsam körning, så kallad EcoDriving, som gäller. – Det är ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläpp och spara på både miljö och fordon. Tack vare en mer sparsam körstil minskar både slitaget på fordonen och bränsleförbrukningen. Vi räknar med att kunna göra besparingar på runt åtta procent, säger Kent Löfberg, utbildnings- och fordonsansvarig på OLAB.

Nyheter
 
Senaste inläggen


Olab AB                                              
Box 46
151 28 ENHÖRNA

Kumla Gårdsväg 10                            0702-67 12 97

145 63 NORSBORG                             0702-67 46 35