ÖVRIGA UPPDRAG

Vi har även en betongbilsdivision med 11 fordon som kör för Swerock och Skanska.

 

Vi har egen kompetens för att utbilda såväl Vuxen- som Gymnasieelever inom allt som har med yrket att göra.

 

Allt detta för att säkerställa att vi har en kompetent personal för att utföra vårt uppdrag på bästa sätt.

 

OLAB AB är TYA certifierade.

 

 


Olab AB                                              
Box 46
151 28 ENHÖRNA

Kumla Gårdsväg 10                            0702-67 12 97

145 63 NORSBORG                             0702-67 46 35