Om OLAB

 

Vi på OLAB är specialister på logistik och transport. Från vårat huvudkontor och lager strategiskt placerat i Eriksberg vid södra infarten till Stockholm kör vi ut gods runt om i Storstockholm och Mälarregionen.

 

Våran enda kund i dagsläget är Ahlsell AB, som är ett tekniskt handelsbolag. För dem lastar och transporterar vi byggmaterial, vvs, ventilation, el, verktyg och maskiner.

 

OLAB arbetar målmedvetet med kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och utbildning. Vi anser oss vara en tung aktör i branschen och arbetar ständigt med blicken i horisonten. Som en del av vår vision om att ta OLAB in i framtiden arbetar vi tillsammans med gymnasieskolan samt Arbetsförmedlingen när det gäller utbildning av nya förare.

 

I vår miljö- och trafiksäkerhetspolicy har vi som målsättning att alltid utföra de, för kunden och miljön, mest effektiva transportlösningarna med bibehållen hög trafiksäkerhet.

Våra medarbetare är välutbildade, serviceinriktade och noggranna. Vi lägger stor vikt vid internutbildning och tar ansvar för att förarna har de behörigheter som krävs för de transporter de utför.

 

Välkommen till ett transportföretag som tar ansvar hela vägen, välkommen till OLAB.

Historia

 

OLAB har sedan 1989 skapat sig ett stort förtroende i branschen och kommer fortsatt att engagera sig för branschgemensamma frågor på så central nivå som möjligt. Företaget är aktivt involverat i utbildningsfrågor, riktlinjer och andra diskussioner som formar branschen.

 

Det intryck företagets förare ger, i trafiken, i kontakt med kund och vid leverans av gods, påverkar allmänhetens syn på OLAB och dess uppdragsgivare. Därför är en stående del i OLAB:s arbete inför framtiden att hålla hög nivå på den interna utbildningen vilket omfattar allt från utbildning i arbetsrutiner för att minimera olycksrisker till servicetänkande, sparsam körning och rätt däcktryck.

 

OLAB AB är TYA certifierade

 

 

Organisation

OLAB AB ägs och drivs av

grundaren och VD:n Owe Lannebjer.

 

Organisationen är väl sammanhållen och beslutsvägarna korta, allt för att skapa effektivitet för både kunden och företaget.

 

Se mer information om våra medarbetare under fliken Personal.

KONTAKTA OSS:

070-267 46 35

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten startar kl. 22.00 med lossning och sortering av regionens proffsmarknadsgods med en volym på 180 flakmeter.

 

Under tiden som detta genomförs jobbar även 17 personer, fördelat på transportplanerare, maskinförare, truckförare samt sorterare med att sortera det ankommande godset från Hallsberg på 24 körturer i region Stockholm.

 

Kl. 05.00-07.00 börjar våra 54 yrkeschaufförer sitt arbete och kör sammanlagt varje dag c:a 1200 uppdrag. För att utföra detta har vi en fordonspark bestående av 55 fordon fördelat på:

  • 24 lätta paket/pallbilar, 3,5 ton

  • 15 pallbilar, l0-20 pallar, 2-3 axel

  • 16 kranbilar, 2-3 axel, 8-40 ton, med höglyft 25 meter/300 kg

 

I vår anläggning i Eriksberg finns även ledning och administration och totalt arbetar vi 75 personer på OLAB.


Olab AB                                              
Box 46
151 28 ENHÖRNA

Kumla Gårdsväg 10                            0702-67 12 97

145 63 NORSBORG                             0702-67 46 35