Historia

 

OLAB har under åren skapat sig ett stort förtroende i branschen och kommer fortsatt att engagera sig för branschgemensamma frågor på så central nivå som möjligt. Företaget är aktivt involverat i utbildningsfrågor, riktlinjer och andra diskussioner som formar branschen.

 

Det intryck företagets förare ger, i trafiken, i kontakt med kund och vid leverans av gods, påverkar allmänhetens syn på OLAB och dess uppdragsgivare. Därför är en stående del i OLAB:s arbete inför framtiden att hålla hög nivå på den interna utbildningen vilket omfattar allt från utbildning i arbetsrutiner för att minimera olycksrisker till servicetänkande, sparsam körning och rätt däcktryck.

 

OLAB AB är TYA certifierade

 

 

Organisation

 

 

I OLAB-företagen ingår OLAB AB (Transport & Logistik) samt OLAB Transport AB (Betong- och Gastransport).

OLAB-företagen ägs och drivs av grundaren och VD:n Owe Lannebjer.

 

Organisationen är väl sammanhållen och beslutsvägarna korta, allt för att skapa effektivitet för både kunden och företaget.

 

Se mer information om våra medarbetare under fliken Personal.


Olab AB                                              
Box 46
151 28 ENHÖRNA

Kumla Gårdsväg 10                            0702-67 12 97

145 63 NORSBORG                             0702-67 46 35