Olab AB                                              
Box 46
151 28 ENHÖRNA

Kumla Gårdsväg 10                            0702-67 12 97

145 63 NORSBORG                             0702-67 46 35                     

Historia

 

OLAB har under åren skapat sig ett stort förtroende i branschen och kommer fortsatt att engagera sig för branschgemensamma frågor på så central nivå som möjligt. Företaget är aktivt involverat i utbildningsfrågor, riktlinjer och andra diskussioner som formar branschen.

 

Det intryck företagets förare ger, i trafiken, i kontakt med kund och vid leverans av gods, påverkar allmänhetens syn på OLAB och dess uppdragsgivare. Därför är en stående del i OLAB:s arbete inför framtiden att hålla hög nivå på den interna utbildningen vilket omfattar allt från utbildning i arbetsrutiner för att minimera olycksrisker till servicetänkande, sparsam körning och rätt däcktryck.

 

OLAB AB är TYA certifierade

 

 

Organisation

 

 

I OLAB-företagen ingår OLAB AB (Transport & Logistik) samt OLAB Transport AB (Betong- och Gastransport).

OLAB-företagen ägs och drivs av grundaren och VD:n Owe Lannebjer.

 

Organisationen är väl sammanhållen och beslutsvägarna korta, allt för att skapa effektivitet för både kunden och företaget.

 

Se mer information om våra medarbetare under fliken Personal.